Caping Gunung


Cipt. Gesang

Dhek jaman berjuang
’Njur kelingan anak lanang
Biyen tak openi
Ning saiki ana ngendi

Jarene wis menang
Keturutan sing digadhang
Biyen nate janji
Ning saiki apa lali

Ning nggunung
Tak cadhongi sega jagung
Yen mendhung
Tak silihi caping nggunung

Sukur bisa nyawang
Gunung desa dadi reja
Dene ora ilang
Nggone padha lara lapa

0 komentar:

Tinggalkan jejak berupa comment/follow/like .
Menerima follow back dan tukeran Banner/Link .

INFORMATION BLOG INI DOFOLLOW :)